ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส CHARMING SWITZERLAND FRANCE

จำนวนการเข้าขม 1 ครั้ง
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส CHARMING SWITZERLAND FRANCE - บริษัทฮิวแมน เน็กซ์ จำกัด
รหัสทัวร์
036-00211
วันที่เดินทาง
ก.พ.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Emirates (EK)

ไฮไลท์

 • กรินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน-อินเทอร์ลาเคน
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้นพาส(อินเทอร์ลาเคน-กสตาดด์)-ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000
 • ปราสาทชิลยอง-เวเว่ย์-รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น-ส้อมยักษ์-โลซานน์-เจนีวา-น้ำพุเจดโด้
 • นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส(ฝรั่งเศส)-ย่านมงต์มาตร์-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมูซ
 • พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-LA SAMARITAINE-GALLERIES LAFAYETTE

แผนการเดินทาง

21.00 น.     คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมายทัวร์ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อทำการเช็คชื่อ และผูกแท็กกระเป๋าเดินทาง จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะคอยอำนวยความสะดวกเพื่อนำท่านเช็คอิน

02.00 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK377 (02.00-06.00) / EK87 (08.25-12.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.25 น.     เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทาง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก ที่ตั้งอยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นพักผ่อนที่เมืองอินเทอร์ลาเคน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่า 4 ดาว (2 คืน)

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3-5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่สถานีใหม่ กรินเดลวาลด์ (Grindelwald Terminal) เพื่อนั่งกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express จุงเฟรา กระเช้านี้ใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดลวาลด์ กรุนด์สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาทีและเปลี่ยนขึ้นรถไฟสู่ยอดจุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดลวาลด์สู่ไคลเน่ ไชเดกก์ เพื่อต่อรถไฟจุงเฟราไปยังสถานีจุงเฟรายอค)

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย

ชมยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ้ำน้ำแข็ง ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

นำท่านเดินชมหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองเรียบง่าย ท่ามกลางหุบเขา เป็นหมู่บ้านใน สำหรับท่านที่ไปเที่ยวที่จุงเฟรา หรือ ไปพักที่อินเทอร์ลาเคน หมู่เล็กๆ แห่งนี้ Lauter Brunnen แปลว่า many fountains ความหมายคือ น้ำพุมากมาย ชี้ให้เห็นความงดงามของภูมิทัศน์นี้ และตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพอันสวยสวยงาม นำท่านกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken)

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจำชาติของสวิส

พักที่ Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่า 4 ดาว (2 คืน)

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3-5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองอินเทอร์ลาเคน นำท่านนั่ง รถไฟสายโรแมนติก โกลเด้นพาส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวรถไฟนั้นจะเป็นกระจกรอบด้านให้เราสามารถมองวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้อย่างพาโนรามาตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ชมวิวภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สู่ปลายทางเมืองกสตาดด์ (Gstaad) เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆราคาแพงอันดับต้นๆของยุโรป ที่บรรดานักท่องเที่ยว เศรษฐี ไฮโซคนดังทั้งหลาย อาทิ จูลี่ แอนดรูส์ (เดอะซาวด์ ออฟมิวสิค) อลิซาเบธ เทย์เลอร์, เจ้าฟ้าชายชาลส์, เจ้าหญิงไดอาน่า, ปารีส ฮิลตัน นิยมมาพักผ่อน ถนนกลางหมู่บ้านจึงมีแต่ร้านแบรนด์เนมดัง ทั้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รวมทั้งนาฬิกายี่ห้อดัง

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ โกล ดู ปิลยง (Col Du Pillon) เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน สู่ กลาเซียร์ เลส ไดเบล เรท (Glacier Les Diablerets) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” (Glacier 3000) บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ การนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าที่นักสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา นั่งรถสโนว์บัส (Snow Bus) วิ่งไปบนหิมะ, นั่งถาดเลื่อน (Snow Sled) เดินบนสะพานที่ขึงระหว่าง 2 ยอดเขา หรือการนั่งเก้าอี้บนรางเลื่อนที่หวาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ที่สนุกตื่นเต้นแต่มีความปลอดภัย

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Eurotel Victoria Les Diablerets หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3-5 วันก่อนการเดินทาง

เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชม ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบเจนีวา ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดย “ราชวงศ์ซาวอย (SAVOY)” อ่านว่า ซา-วอย ปราสาทชิลยองนับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปีโดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ Savoyอดีตถูกครอบครองโดยบ้านของซาวอยต่อมาถูกครอบครองโดยชาวเบอร์นีส ปัจจุบันเป็นของรัฐโวด์ และถูกจัดให้เป็นสวิสทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่แสนโรแมนติก น่ารัก ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเทรอซ์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล และเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ด้านอาหารของโลกอย่างเนสท์เล่ Nestle ด้วย

แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น “ชาลี แชปปลิ้น” (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหล และท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Gevena) เมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านแวะถ่ายรูป สำนักงานโอลิมปิกสากล ศาลาไทย (Pavillion Thai) ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี นำท่านชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิส และนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้ และวิวทะเลสาบสีฟ้า นำท่านชม นาฬิกาดอกไม้ (L’ horloge Fleurie), อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ (Monument National), น้ำพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau) รวมถึง วิหารเซนต์ปิแอร์ (St Peter's Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า 850 ปี

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Movenpick & Casino Geneva หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) ย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายอีกแห่งของเมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบันนี้ เพราะถนนหลายสายได้ถูกเปลี่ยนเป็นย่านไนต์คลับ, แหล่งจัดแสดงโชว์กลางคืน, ระบำแคนเตะขาสูง ซึ่งประดับประดาด้วยแสงสีที่ฉูดฉาด รวมถึงการค้าประเวณีที่ยังไม่เลือนหายไปจากเมืองนี้ ซึ่งมีโรงละครกลางคืนที่มีชื่อเสียงจากบทประพันธ์จนนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Hollywood นั่นก็คือ โรงละครโมแลงรูจ (moulin rouge)  

นำท่าน ขึ้นรถรางเพื่อไปชมความสวยงามของซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส” และ วิวของกรุงปารีส นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ถ่ายรูปมุมสวยสุดฮิตที่มี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉากหลังไอเฟล หอคอยที่มีโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งชื่อตาม กุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิก และวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้หอไอเฟลนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศ

นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches Seine River Cruise) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ สำหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Le Meridien Etoile หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

(**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3-5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย (Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก Unesco ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม

 กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี พ.ศ. 2549 พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก และยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่  จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบทุกยี่ห้อ

*** อิสระในการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ***

พักที่ Hotel Le Meridien Etoile หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

 (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย (Arc De Triomphe) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม

นำทุกท่านเดินทางสู่ ลาวาเล่ วิลเลจ เอาท์เล็ท (La Vallee Village Outlet) ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 ร้านค้า อาทิเช่น Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger เป็นต้น

*** อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ***

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง และสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

21.35 น.   ออกเดินทางจาก กรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK76 (21.35-07.20) / EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.05 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

18.40 น.    เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป Etats Schengen
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) // ถือขึ้นเครื่อง (น้ำหนัก 7 กิโลกรัม)
 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าทิปคนขับรถ (70 EUR) ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 • ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 • เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
119,999 บาท
รหัส 036-00211 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส CHARMING SWITZERLAND FRANCE
ราคาเริ่มต้น 119,999 บาท
เดินทางช่วง ก.พ.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย Emirates (EK)
ดูเพิ่มเติม https://alldreamdestination.com/tour.php?tour_id=5724

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/110/036-00211.pdf

สนใจติดต่อ บริษัทฮิวแมน เน็กซ์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10128
โทร 094-463-9541
LINE ID alldreamdestinations
อีเมล info@alldreamdestinations.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัทฮิวแมน เน็กซ์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/10128

9/46 หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ วัชรพล-เพิ่มสิน ซอย4 ถนนเพิ่มสิน ซอย 48-50 แขวงออเงิน เขตสายไหม จัวหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา